Coalitieakkoord 2022

In 2022 heeft de VVD Steenwijkerland een coalitieakkoord gesloten.

In 2022 heeft de VVD Steenwijkerland een coalitieakkoord gesloten met BGL, de PVDA en de CU.

Partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen afgesproken waarbij ruimte is voor nieuwe kansen en uitdagingen. Nadrukkelijk kiezen partijen ervoor ook andere partijen actief mee te laten denken in de uitdagingen die we zien.

Bram Harmsma neemt, net zoals de laatste vier jaar, namens de VVD deel in het college van B&W.