Richtinggevend toekomstbeeld voor Gieterse Polder en centrumgebied, ontsluitingsweg terug naar college

Na een intensieve debatavond in de Politieke Markt op 16 mei jl. en na de 1e termijn schorsing gisteravond is met een raadsbreed amendement een richtinggevend toekomstbeeld voor de Gieterse Poler en centrumgebied (Kulturhuus) vastgesteld. De ontsluitingsweg die ook in het plan was opgenomen had in de voorgestelde variant geen draagvlak en de onderbouwing die voorlag aan de raad was naar de mening van de VVD-fractie (en andere fracties) te mager om een besluit over te nemen. Hiertoe is het college opgeroepen om opnieuw mee aan de slag te gaan. In de bijlagen leest u de bijdragen van de VVD tijdens de politieke markt en gemeenteraad. Tevens is het amendement toegevoegd, waarin de exacte opdracht aan het college te lezen is.