VVD Steenwijkerland is enige fractie in de gemeente tegen windmolens, wordt door Provincie gedwongen windmolens te accepteren

Zoals in ons verkiezingsprogramma verwoord hechten wij veel belang aan een open landschap zonder horizonvervuiling in onze gemeente die qua werkgelegenheid ook voor een groot deel afhankelijk is van toerisme. Bovendien hebben we de afgelopen jaren ervaren dat er geen draagvlak lijkt te zijn onder de inwoners. Dat is ook te begrijpen. Los van de grootte en horizonvervuiling zijn omwonenden ongerust over andere neveneffecten als slagschaduw en omgevingsgeluid in een wijde omgeving en de gezondheidseffecten die dit met zich meebrengt. Zie voor verdere bijdrage en vragen aan het college de bijlage uit dit bericht

Zie bijlage