Bijdrage Mans Lomans over nieuw museum

De VVD fractie staat in de basis welwillend tegenover de realisatie van een nieuw en gecentreerd museum in de gemeente. Wel zijn er zorgen over de realisatie en exploitatiekosten. Tijdens de raadsvergadering van 4 april 2023 heeft raadslid Mans Lomans diverse bijdragen geleverd.

Het nieuw te realiseren museum in Steenwijk is al enige jaren onderdeel van gesprek en onderzoek. Op basis van het meest recente onderzoek van bureau Blueyard zijn er een tweetal scenario's uitgewerkt die nu voorliggen. Hoewel de VVD fractie in de basis positief tegenover de uitwerking staat zijn er nog wel vragen die tijdens de raadvergadering op 4 april 2023 gesteld zijn. Voor de bijdragen van raadslis Mans Lomans kunt u de opname van de raadsvergadering openen via onderstaande Link en bij sprekers zoeken op Mans Lomans. 

Raadsvergadering (royalcast.com)

Op diverse momenten komt Mans aan het woord en maakt hij onze standpunten en op- en aanmerkingen duidelijk.