Bijdrage VVD fractie voor Jeroen Ziel op najaarsnota 2022

De raadsleden van de VVD hebben kennis genomen van de najaarsnota opgesteld dor het college. Tijdens de fractievergadering hebben we deze doorgenomen en burgerraadslid Jeroen Ziel heeft de bijdrage zoals opgenomen in de bijlage opgesteld.