VVD Steenwijkerland en de stikstofplannen van het Kabinet.

Hoe kijkt de fractie van de VVD Steenwijkerland aan tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Geachte,

 

Op dit moment roepen de plannen van het kabinet rondom stikstof enorm veel emoties op in het land en uiteraard ook in ons gebied. Emoties die wij goed begrijpen. De fractie van de VVD Steenwijkerland is hier ook veel mee bezig geweest.

 

Direct na het uitkomen van de plannen is er in het gemeentehuis een raadsbrede bijeenkomst belegd met een aantal gemeentelijke betrokkenen als LTO, boeren, stichting Weerribben Wieden en raadsleden. Tijdens deze bijeenkomst konden de boeren hun zorgen uiten en hun standpunten kenbaar maken.


Bijgaand treft u het standpunt van de fractie van de VVD Steenwijkerland. Wij zullen ons blijven inzetten voor een leefbaar en vitaal platteland in Steenwijkerland, waar ook goed en gezond geboerd kan worden. Hier zullen we ons in de gemeenteraad voor inzetten en ook zullen we binnen onze partij blijven aandringen op realistische haalbare plannen met een gebiedsgerichte aanpak.

In de bijlage vindt u een nadere toelichting op onze standpunten.


Met hartelijke groet,

Namens de VVD fractie Steenwijkerland

 

Miriam Slomp-Dekkers

fractievoorzitter VVD Steenwijkerland