VVD óók tegen windmolen tot 40 meter hoog

In december en januari is het beleid kleine windmolens in de gemeenteraad besproken. De VVD heeft tegen dit beleid gestemd en onderstaand vindt u de bijdrage van fractielid Jeroen van Duijvenvoorde met onze motivatie.

Dank u wel voorzitter,

Vorige week is er uitvoerig gesproken over dit onderwerp tijdens de Politieke Markt. Voor de fractie van de VVD heeft deze felle discussie van vorige week niet geleid tot een ander inzicht. Wij zijn en blijven tegen de komst van windmolens in onze gemeente. Vorige week hebben wij ruim uiteengezet waarom wij niet geloven in de komst van windenergie in de gemeente Steenwijkerland. In het kort komt hier op neer:

Ten eerste zijn windmolens ruimtelijk niet inpasbaar. 

Ten tweede passen windmolens niet in de omgeving van ons nationaal park en kunnen daarmee onze natuur- en economische waarden schaden.

Ten derde hebben windmolens geen draagvlak daar waar het technisch kan.

En ten vierde zijn windmolens schadelijk voor de volksgezondheid daar waar het op te korte afstand staat van bebouwing. De landelijke overheid werkt nu aan een plan voor een afstand van 10 maal de tiphoogte van de windmolen tot bebouwing.

Deze vier punten zijn wat betreft de fractie van de VVD ook van toepassing op kleine windmolens omdat kleine windmolens naast hetgeen wat ik net benoemd heb ook nog eens nauwelijks bijdragen aan de duurzaamheidsopgave. Vorige week tijdens de Politieke Markt is er door de GroenLinks gevraagd naar de rekensom hiervan. Om het huishoudelijk elektrisch verbruik  (de duurzaamheidsopgaaf van Steenwijkerland) op te wekken door middel van kleine windmolens komen wij uit op 3370 kleine windmolens. Ze dragen dus nauwelijks bij. Een druppel op de gloeiende plaat, maar dan wel een druppel van 40 meter hoog. Die hoogte daar verkijken wij ons op. Ter vergelijking: de kerktoren van Blokzijl die in de wijde omtrekt goed te zien is komt op een hoogte van maar 30 meter. 40 meter heeft niks met klein te maken.

Kortom voorzitter, wij zullen tegen dit voorstel stemmen. En hoewel wij wel het amendement van de ChristenUnie en het amendement van het CDA:  verlaging tiphoogte, zien als een verbetering op het voorstel zullen wij tegen alle amendementen stemmen. Dit omdat niet één amendement het voorstel dermate verandert dat wij er als VVD mee in zouden kunnen stemmen.