Gezamenlijke gemeenteraad stelt vragen aan het college naar aanleiding van de uitzending van Zembla

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla afgelopen donderdag stelt de gezamenlijke gemeenteraad schriftelijke vragen aan het college over deze uitzending, waar discriminatie en geweld in Giethoorn lijken te zijn.

Als VVD vinden we dat in ons land en zeker in onze gemeente Steenwijkerland iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Discriminatie en geweld rondom discriminatie zijn onacceptabel en het doen van aangifte moet zo makkelijk mogelijk zijn. 

Vernieling van andermans eigendommen is uit den boze en schade moet op de vernielers worden verhaald.

De uitzending van Zembla lijkt aan te geven dat in onze gemeente hier iets niet goed mee is gegaan. Deze ernstige situatie heeft de raad doen besluiten in gezamenlijkheid, met alle fracties, hier vragen over te stellen aan het college.