Kandidatenlijst vastgesteld

De VVD Steenwijkerland heeft in haar digitale  Algemene Leden Vergadering , haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld.

Mooie, diverse,  lokale kandidatenlijst

De VVD Steenwijkerland is trots op haar kandidatenlijst voor de  gemeenteraadsverkiezingen;  uit vele kernen, met een mooie mix van ervaren en nieuw, jong en oud, man en vrouw en theoretisch en praktisch. Kortom, een gezonde mix van kandidaten en volksvertegenwoordiging!  Lijsttrekker Miriam Slomp-Dekkers: “We zijn erg blij dat we weer zoveel mensen hebben die voor de VVD Steenwijkerland op de lijst willen staan. We hebben altijd al een brede, lokale achterban, maar VVD-ers zijn over het algemeen ook drukke mensen, met weinig beschikbare tijd. Erg inspirerend zo’n grote club betrokken, enthousiaste mensen, die verder willen bouwen aan een Sterk Steenwijkerland! We hebben de afgelopen vier jaar al veel kunnen doen, maar we zijn nog niet klaar. Vooral de COVID-19 pandemie heeft zijn impact op de samenleving, zowel economisch als sociaal-maatschappelijk. We willen graag aan het herstel hiervan bijdragen. Verder liggen er nog enorme opgaven op o.a. het gebied van woningbouw, duurzaamheid, zorg etc. De VVD zou graag de komende vier jaar weer bestuurlijk  verantwoordelijkheid willen dragen om onze ingezette plannen verder tot uitvoer te kunnen brengen. Wat mooi is moet mooi blijven en wat beter kan moet beter! ”

Top lijst en wethouderkandidaat

Op nr. 2 achter de al in mei verkozen lijsttrekker Miriam Slomp-Dekkers, ondernemer uit Giethoorn, staat Jeroen van Duijvenvoorde, 27 jaar, huidig raadslid uit Blokzijl. Op nummer 3 staat de 30-jarige Jeroen Ziel, huidig raadslid uit Sint Jansklooster. Op nummer 4, huidig burgerraadslid, Mans Loman uit Steenwijk. Op nummer 5, een nieuwkomer, Linda Evers uit Zuidveen en op nummer 6, huidig raadslid Bert Beltman uit Tuk. Bram Harmsma, huidig wethouder uit Steenwijk namens de VVD heeft aangegeven graag nog een periode bestuurlijk verder te willen en staat als beoogd wethouderkandidaat op nummer 10.

Vertrouwen in de verkiezingen

Lijsttrekker Miriam Slomp-Dekkers geeft aan dat zij met de totale lijst van 25 kandidaten uit ziet naar de verkiezingen en die met vertrouwen tegemoet ziet. “We zijn een sterke dynamische club, met betrokken, herkenbare, lokale kandidaten. We willen graag in Steenwijkerland ook de komende vier jaar het liberale geluid weer laten horen en nemen hiervoor ook graag de bestuurlijke verantwoordelijkheid”.

1. M.J.A. Slomp-Dekkers (Miriam)  Giethoorn

2.  J.van Duijvenvoorde (Jeroen) Blokzijl

3. J. Ziel (Jeroen) Sint Jansklooster

4. M. Loman (Mans), Steenwijk

5. L. Evers (Linda), Zuidveen

6. B. Beltman (Bert) Tuk

7. S. van Gelderen (Sander), Tuk

8. J.Lolkema (Jan), Oldemarkt

9. M.P. Bennen (Maurice) Tuk

10. B. Harmsma (Bram), Steenwijk, wethouderkandidaat

11. P.v.d.Koppel (Pieter), Tuk

12. W.Boldewijn (Werner), Oldemarkt

13. P.Rose (Patricia), Steenwijk

14. K.Nijenhuis, Giethoorn (Ken)

15. H.van Rij (Henny), Ossenzijl

16. M. Strampel (Martin), Ossenzijl

17. H.Nijdam (Hendrik), Blokzijl

18. J.Reilink (Jan Willem), Eesveen

19. Y. van Dijk (Ype), Steenwijk

20. B. Kuperus-Hartink (Bertine), Steenwijk

21. H. Hagendijk (Hans), Blokzijl

22. M. Kamminga (Margé), De Wetering

23. R. Ross (Ruud), De Basse

24. F. Brandsma (Frans), Steenwijkerwold

25. J.M. van der Vegt (Jetty) Kuinre 

Zie voor meer informatie over de kandidaten onder het tabblad "Verkiezingen"