Capaciteitsmogelijkheden voor zonnepanelen op gemeentelijk onroerend goed

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad op 9 november jl. heeft de VVD de Groen Links motie: onderzoek capaciteitsmogelijkheden voor zonnepanelen op gemeentelijk onroerend goed, mede-ingediend. De VVD-fractie is van mening dat zonnepanelen op dak een belangrijke stap is op de zonneladder voor duurzame energie en dat de gemeente hier zeker een voorbeeldrol in heeft.

We spreken al een lange tijd over zonne-energie. Met name komen initiatieven af van grote partijen al dan niet in samenwerking met de lokale omgeving.

Als gemeente vinden wij het belangrijk actief bezig te zijn met de energietransitie.

GroenLinks is van mening dat onze gemeente een voorbeeldrol zou moeten zijn bij het aanleggen van zonne-energie, met name op dak en ook op parkeerdekken.

Overwegende dat:

• De gemeente een rolmodel dient te zijn als het gaat om duurzame manieren van energie opwekking

• De gemeente in het bezit is van onroerend vastgoed

• Plaatsing van zonnepanelen voortvarend dient te worden opgepakt door particulieren maar ook door de gemeente zelf


Roept het college op:

• In gesprek te gaan met de netwerkbeheerder om te onderzoeken of plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed en parkeerdekken mogelijk is of mogelijk gemaakt kan worden met betrekking tot de beschikbare en/of beschikbaar te maken capaciteit

• De uitkomsten van deze gesprekken te delen met de raad