Zonnepark Wanneperveen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 september jl. heeft Jeroen van Duijvenvoorde, raadslid VVD, het standpunt van de VVD verwoord:

Vanavond praten wij als raad al weer voor de vierde keer over het zonnepark in Wanneperveen. Vorige week hebben we verschillende vragen gesteld in de politieke markt en in navolging van deze vergadering hebben we nog aanvullende informatie ontvangen. 


Zoals wij als VVD Steenwijkerland al meermaals hebben aangegeven zijn wij van mening dat deze locatie een geschikte locatie is voor een zonnepark. Het perceel ligt tussen een drukke provinciale weg, een dijkje en natuur. Ver weg van geconcentreerde bewoning. Deze ligging direct naast natuur komt ook enkele keren terug in verschillende zienswijzes. Hierin zien wij echter als VVD geen blokkade. Wij hebben liever dat herten en vogels uitzicht hebben op een zonnepark dan onze inwoners.


Daarnaast is dit park ruimtelijk goed inpasbaar. De ontwikkelaar heeft hiervoor ook een fraai plan op tafel gelegd. Tevens voldoet de ruimtelijke inpassing aan het KGO beleid van de provincie en kunnen wij dus concluderen dat het plan inpasbaar is.


Vervolgens voorzitter, draagvlak en lusten en lasten lokaal. Dit was voor ons als VVD Steenwijkerland de moeilijkste factor om een oordeel over te kunnen vormen. In april van dit jaar werd voor ons duidelijk dat er onder de directe omgeving draagvlak is voor dit plan. Wel hadden wij als VVD twijfels over de inspanningen die Powerfield had gedaan om de bredere omgeving te informeren. Daarnaast was er sprake van een slechte relatie met Plaatselijk Belang. Derhalve hebben wij de wethouder vorige week tijdens de politieke markt gevraagd om een korte tijdslijn te maken met alle acties die er ondernomen zijn om het contact tussen Plaatselijk Belang en Powerfield te herstellen. 

Deze informatie hebben wij na de politieke markt ontvangen en wij concluderen hieruit dat de gemeente een compliment verdient. Uit de tijdslijn blijkt dat de gemeente meermaals geprobeerd heeft het contact tussen de ontwikkelaar en de omgeving te verbeteren. Dit heeft wezenlijk bijgedragen aan het eindresultaat. Duidelijk is nu ook geworden dat de gesprekken weer op gang zijn en dat de discussie nu vooral ging over de hoogte van het bedrag dat Powerfield moet afdragen aan de omgeving.


Hoe goed is het dan dat we zojuist het nieuws hebben binnengekregen dat de kogel door de kerk is. Een akkoord tussen Powerfield en Plaatselijk Belang. Groot compliment ook aan Plaatselijk Belang Wanneperveen die ontzettend veel tijd op vrijwillige basis heeft vrijgemaakt om een zo goed mogelijk deal te bewerkstelligen. wij hebben er als VVD Steenwijkerland vertrouwen in dat de gemeente dit goed begeleidt en controleert. 


Tot slot voorzitter, we hebben als fractie ook de binnengekomen zienswijzen bestudeerd. Er is een goede reactienota geschreven door de gemeente en derhalve zijn wij van mening dat deze zienswijzen niet leiden tot een verandering in in ons standpunt. 


Resumerend voorzitter, zijn wij van mening dat dit plan op een goede ligging ligt, het park ruimtelijk inpasbaar is en er voldoende draagvlak is in de omgeving. Derhalve zullen wij net als in april voor dit voorstel stemmen.


Dankuwel voorzitter