Verduurzaming verlichting gemeentelijke sportaccommodaties

Dinsdag 7 september jl. lag het raadsvoorstel voor om de verlichting van de gemeentelijke sportaccommodaties te verduurzamen. Onze woordvoerder Jeroen Ziel heeft het standpunt van de VVD uiteen gezet.

Jeroen Ziel:

Van dit stuk worden wij als VVD blij. De afgelopen jaren struikelden er veel voorstellen in het kader van duurzaamheid. Echter de vervanging van de energieslurpende conventionele veldverlichting voor de energiezuinige LED variant, daar kan je als politieke partij niet tegen zijn. Er kan een mooie stap gemaakt worden in de energiereductie. En er is natuurlijk sprake van een win-win situatie voor de sportverenigingen, zij kunnen afhankelijk van het gebruik, duizenden euro’s besparen op hun energierekening. Met de duurzaamheid en de financiële gevolgen in het achterhoofd zeg je natuurlijk gelijk doen!

Voorzitter, en nu wordt het wat lastig gezien we vorige week wegens omstandigheden geen politieke markt hebben gehad. Wij hebben nog wel een paar vragen aan de wethouder, maar vervolgens zullen wij met het amendement waar ik zo bij kom een oplossing bieden.

Als ik goed reken met het voorbeeld van Oldeveste dan moeten zij ongeveer € 60.000 investeren om 2 velden in de led-verlichting te zetten. De subsidie is € 18.000 en de gemeente draagt € 18.300 bij. Dan blijft er voor Oldeveste nog een investering over van € 23.700. Ik weet niet hoe de financiën bij Oldeveste zijn, maar dit is een forse investering. Per veld kun je dan ongeveer rekenen met een eigen bijdrage van € 12.000. We hebben veel kleine clubs in onze gemeente. Ik vermoed niet dat zij dit zomaar op de bankrekening hebben staan nadat de kantines 1,5 jaar dicht zijn geweest. Heeft de wethouder nagedacht hoe de clubs deze eigen bijdrage kunnen opbrengen? Wij zouden bijvoorbeeld wel iets zien in een duurzaamheidslening waarbij de gemeente garant deze verstrekt. En hoe gaat u als college om met aanvragen van clubs waarvan u eigenlijk al weet dat deze over een paar jaar niet meer bestaan? Als alles geprivatiseerd wordt moeten de clubs natuurlijk zelf sparen voor de vervanging over een tijd. Hoe gaat het college er zorg voor dragen dat een raad na de onze niet ineens verrast wordt met clubs die geen geld hebben voor vervanging?

Voorzitter,

Wij zijn als VVD Steenwijkerland zo ontzettend enthousiast over dit plan dat we nog wel een stapje verder willen gaan dan het huidige voorstel. Hiervoor willen wij een amendement indienen.
Met het amendement stellen we voor om het eigen risico van de clubs te laten vervallen. Daarvoor zijn natuurlijk meerdere goede redenen.

Allereerst duurzaamheid. LED verlichting kan tot 50% zuiniger zijn dan de huidige verlichting. Hiermee maken we een stapje op het gebied van duurzaamheid. Wat we niet gebruiken hoeven we niet ook niet op te wekken, dus dat betekent dat er minder zonnepanelen nodig zijn in onze gemeente en we maken clubs robuuster voor de toekomst. De vaste lasten zullen dalen door lagere vaste lasten. Hierdoor zullen meer clubs een toekomstperspectief hebben. Daarnaast moeten zij door het privatiseringsvoorstel sparen voor de vervanging over 10-20-30 jaar. Dit kunnen zij dan doen door de lagere vaste lasten.

Het privatiseren van de masten is daarnaast geen wens van de clubs, maar een wens van de gemeente. De verenigingen hebben zich hier niet op voor kunnen voorbereiden. Daarnaast krijgen clubs die de accommodatie privatiseren een bruidsschat mee om de accommodatie op een goed niveau te brengen, dat gebeurt met dit voorstel niet. Alleen als de clubs dus zelf een grote eigen bijdrage doen.

Als laatste: de gemeente is momenteel verantwoordelijk voor de veldverlichting. In het stuk wordt al aangegeven dat onderdelen lastig te verkrijgen zijn. Het zou toch best bijzonder zijn als Oldeveste nu een eigen bijdrage betaalt, volgende week bij de boys een lamp kapot gaat en die volledig op kosten van de gemeente LED lampen krijgen ter vervanging. Dan krijg je erg scheve verhoudingen. Wanneer de verlichting vervangen moet worden zal dit altijd met de LED variant zijn, het college probeert met dit stuk dus eigenlijk een deel van de kosten die normaal voor de gemeente zijn, neer te leggen bij de diverse verenigingen. Na 1,5 jaar minder inkomsten, en wellicht nog langer lijkt ons dit niet eerlijk.

Dit alles te samen voorzitter, maakt dat wij een amendement indienen om eenmalig €175.000 extra beschikbaar te stellen zodat de eigen bijdrage voor de clubs kan komen te vervallen.


Het amendement heeft helaas geen meerderheid gehaald in de raad. Wel is het raadsvoorstel om over te gaan tot verduurzaming van de gemeentelijke sportveldverlichting aangenomen, inclusief een motie van BGL waar VVD voor heeft gestemd om een duurzaamheidsregeling voor de clubs te regelen waar zij hun eigen bijdrage uit kunnen financieren.