Korting op vermakelijkheidsretributie ivm corona

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota op 29 juni jl heeft de VVD in haar bijdrage het college verzocht om een korting op de vermakelijkheidsretributie van de boten in Giethoorn in verband met de coronamaatregelen.

Fractievoorzitter Miriam Slomp-Dekkers heeft het college herinnerd aan haar belofte eind vorig jaar om bij aanhoudende coronamaatregelen de vermakelijkheidsretributie dit jaar niet, of minder toe te passen.

Bijdrage mbt VMR:

"Verder laat de informatienota die bijgevoegd is bij de stukken van de PPN ook een voordelig saldo zien van bijna een half miljoen euro voor 2021. Ook een gunstige ontwikkeling. De VVD-fractie zou het college dan ook willen vragen te kijken naar de vermakelijkheidsretributie die dit jaar ingevoerd is voor bootverhuurders in Giethoorn.

Bij invoering heeft de wethouder beloofd om in het geval van een corona-effect, in het najaar de vermakelijkheidsretributie geheel of gedeeltelijk voor dit jaar op te heffen.

Voorzitter, zoals de raad wellicht weet hebben de effecten van de coronamaatregelen tot 5 juni jl. in ieder geval betekend dat er geen rondvaarten gedaan mochten worden. Dat is al de helft van het toeristisch seizoen en op dit moment mogen in boten waar normaal 50 personen in kunnen nog steeds maar maximaal 12 personen (tenzij het 1 huishouden is), waarmee goede exploitatie van rondvaarten niet mogelijk is.

Ook de botenverhuur staat onder druk. Tot juni, was er weinig toerisme in Giethoorn en ook op dit moment zijn er voornamelijk Nederlandse toeristen, wat in de weekenden weer gezellige reuring geeft, maar wat maakt dat het door de week nog steeds erg rustig is, wat ook een effect op de verhuurmogelijkheden van boten heeft.

De VVD-fractie vraagt de wethouder hier naar te kijken en stelt zelf voor om de VMR van de rondvaartboten voor dit jaar te laten vervallen en voor de fluisterboten te halveren".

Wethouder Harmsma heeft in zijn reactie tijdens deze PPN bespreking aangegeven dat hij mbt de VMR op de rondvaartboten sympathiek tegenover de gedachte staat om deze niet te heffen. Met betrekking tot de fluisterboten zal tijdens de evaluatie van de VMR 2021 dit besproken worden, maar staat hij ook sympathiek tegenover de wens van de VVD om hier korting op te verlenen.