Voorrang voor inwoners bij nieuwbouwprojecten Steenwijkerland

VVD Steenwijkerland heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over voorrang voor inwoners bij nieuwbouwprojecten Steenwijkerland.

Schriftelijke vragen conform artikel 39 Reglement van Orde m.b.t. Woningbouw Betap Criluxlocatie

d.d. 12 juli 2021

Onlangs ontvingen de raadsleden van Steenwijkerland een informatienota over de voorgenomen nieuwbouwprojecten in de gemeente. Gelukkig. Er lijkt eindelijk schot in de zaak te komen. Vanzelfsprekend is de VVD fractie hier erg content mee.

Op donderdag 8 juli 2021 stond een uitgebreid artikel in de Stentor over de ontwikkeling van de Betap Criluxlocatie. Een makelaar opperde om aanvullende regels op te stellen, zodat Steenwijkerlanders voorrang hebben op deze kavels van deze locatie. Vergelijkbare regels zijn, bijvoorbeeld in Vollenhove, vaker gebruikt bij nieuwbouwproject en in de Gemeente.

Wij begrijpen dat mensen uit andere gebieden graag in Steenwijkerland willen wonen. Steenwijkerland heeft immers een uitstekend woon- en leefgebied.

Onze voorkeur is om primair te voorzien in de lokale behoefte. Bij een lokale ondervraag zijn vanzelfsprekend anderen van harte welkom.

Op dit moment speelt de Betap Crilux locatie. In de (nabije) toekomst volgen (bijvoorbeeld Wanneperveen ) er meer. Ook voor die locaties denkt de VVD Steenwijkerland dat het verstandig is Steenwijkerlanders primair de woning of het kavel te gunnen.

Onze vragen aan het college:

1. Is het college bereid, wanneer de vraag het aanbod overschrijdt, regels op te stellen, zodat Steenwijkerlanders voorrang hebben? Wilt u dit antwoord beargumenteren?

2. Heeft het college nagedacht over aanvullende faciliteiten (winkels, horeca, etc) op deze locatie of enkel aan woningbouw?

3. Wanneer verwacht u dat de kavelverkoop van start kan gaan?

Met vriendelijke groet,

Jeroen Ziel

Raadslid VVD

Woordvoerder Wonen