Ingestemd onder voorwaarden met een verklaring van geen bezwaar zonnepark Wanneperveen

In de raadsvergadering van 21 april jl. heeft de fractie van de VVD na beleidstoetsing ingestemd onder voorwaarden met een verklaring van geen bezwaar voor een zonnepark 2 km. buiten Wanneperveen.

In de raadsvergadering van 21 april jl. heeft de fractie van de VVD na beleidstoetsing ingestemd onder voorwaarden met een verklaring van geen bezwaar voor een zonnepark 2 km. buiten Wanneperveen.

Onderstaand de bijdrage van de VVD-fractie. Voor een terugblik van het volledige debat en argumentatie verwijs ik u naar de site van de gemeente Steenwijkerland.

Zonnepark Wanneperveen

Er wordt ons als raad gevraagd een verklaring van geen bedenking af te geven voor een zonnepark in het buitengebied van Wanneperveen. Aan de hand van het beleid zon op land heeft de fractie van de VVD getracht dit voorstel te toetsen en wij denken hierover als volgt.

Allereerst de locatie voorzitter. In het voorstel gaat het om een ontwikkeling in de hoek van onze gemeente naast agrarische percelen en natuur. De locatie is een zogenoemde categorie 5 locatie van het beleid zon op land en er is nauwelijks bewoning met zicht op deze locatie in de omgeving. Kortom op zichzelf geen verkeerde locatie alhoewel ook wij zon op land liever naast de snelweg, taluten over overhoekjes zien. Het is overigens positief dat de initiatiefnemer naast panelen op land ook panelen op dak plaatst.

Vervolgens de ruimtelijke inpassing voorzitter. Het voorstel voldoet aan het provinciale kgo beleid als het gaat om landschappelijke inpassing. Wel hadden wij nog een vraag aan het college als het gaat om het vernattingverhaal. De wethouder gaf vorige week aan dat er op deze locatie sprake is van vernatting waardoor in de nabije toekomst agrarisch gebruik op dit perceel onder druk staat. Wij hebben echter als VVD via via vernomen dat er juist door het waterschap een maatregel wordt doorgevoerd om dit perceel juist droger te maken. Kan de wethouder hier eventueel nog duidelijkheid in verschaffen.

Dan de lusten en lasten lokaal. Hierover zijn nog wat tegenstrijdigheden. De initiatiefnemer geeft aan hierover contact te hebben met plaatselijk belang. Dit terwijl plaatselijk belang zowel in een brief als via de inspreker aangeeft dat hierover geen gesprekken lopen. Al met al kunnen wij niet concluderen dat lasten en lusten lokaal goed uitgewerkt zijn.

Vervolgens de mate van draagvlak voor dit project voorzitter. In dit project zijn weinig direct belanghebbende. Direct aangrenzend aan het perceel is bijna geen bewoning. De meeste weerstand komt van verderop de nieuwe dijk en dan komt bij ons de vraag naar boven wat is draagvlak? Is dat steun in directe kring om een ontwikkeling heen of in een bredere cirkel in de omgeving. Wellicht is het dan toch goed om het beleid zon op land goed te evalueren om dergelijke begrippen wellicht wat beter uit te werken. Uit de stukken blijkt verder dat de informatievoorziening toch wat magertjes is geweest. Een informatieavond en een door corona geannuleerde inwonersconsultatie. Hierdoor kunnen wij nu moeilijk constateren of er hier nu wel al dan niet sprake is van draagvlak.

Resumerend voorzitter concluderen wij dat er zeker potentie zit in dit voorstel. De locatie is redelijk geschikt, het is ruimtelijk inpasbaar en het voldoet grotendeels aan het beleid zon op land. Echter zijn de lusten en lasten lokaal nog een grijs gebied en kunnen we nu niet op een feitelijke basis draagvlak constateren. De wethouder heeft in de politieke markt aangegeven dat dit stuk na de termijn voor zienswijzes terugkomt in de gemeenteraad. Derhalve geven wij dit initiatief op dit moment het voordeel van de twijfel en zullen wij voor het voorstel stemmen. Echter geven wij de initiatiefnemer wel huiswerk mee. Wij willen graag voor de volgende behandeling in de raad een betere uitwerking van lusten en lasten lokaal en een beter inzicht als het gaat om het contact met de omgeving en plaatselijk belang. Indien dit er tegen die tijd niet is zullen wij dan alsnog tegen stemmen.

Jeroen van Duijvenvoorde