Schriftelijke vragen ligplaatsen voor historische schepen in Steenwijk

Burgerraadslid Mans Loman stelt vragen over ligplaatsen voor historische schepen in Steenwijk

Jeroen Ziel heeft namens burgerraadslid Mans Loman vragen namens de VVD gesteld over ligplaatsen historische schepen in Steenwijk:


Steenwijk, 22 februari 2021

Geacht college van Steenwijkerland,

Steenwijk heeft een fantastische historische kern die volgens de VVD nog beter tot zijn recht kan komen. Wij constateren dat het Steenwijkerdiep, specifiek de passantenhaven waar het water Steenwijk binnen komt, in de winter erg leeg en verlaten is. Daar waar in het vaarseizoen deze plek zorgt voor levendigheid en boottoeristen een ligplaats verschaft, missen wij deze reuring in de winter. In de kernen van andere stadjes in onze gemeente zoals Blokzijl, maar ook in buurgemeentes zoals in Meppel, zien wij historische schepen die in deze ‘stille’ periode een ligplek hebben en/of kunnen verkrijgen. Dit draagt niet alleen bij aan de uitstraling en de levendigheid van de stad, het is ook voor deze schepen een schitterende plek om te liggen.

Vandaar onze volgende vragen:

 Heeft Steenwijkerland beleid omtrent tijdelijke ligplekken voor (historische) schepen?

 Is het college, net als de VVD, van mening dat historische schepen in het centrum van Steenwijk een mooie toevoeging kunnen zijn voor onze historische stad?

 Zijn er voldoende voorzieningen om dit mogelijk te maken?

 Indien er sprake is van ontoereikend beleid, is het college bereid om dit te maken?

 Is het mogelijk zijn om hier volgend winterseizoen een proef mee te draaien?

Uiteraard alles rekening houdende met de praktische (on)mogelijkheden.

Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet, Jeroen Ziel VVD Steenwijkerland