Schriftelijke vragen mbt openingstijden gemeentehuis Steenwijk

In het kader van de COVID-19 maatregelen zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. Hierbij is de avondopening komen te vervallen. De VVD-fractie heeft hier vragen over gesteld.

In het kader van de COVID-19 maatregelen zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. Hierbij is de avondopening komen te vervallen. De VVD-fractie heeft hier vragen over gesteld.

De gemeente Steenwijkerland wil voor haar inwoners en ondernemers een professionele organisatie zijn en heeft daarom als overkoepelende visie op dienstverlening:

We werken professioneel aan een mooi en sterk Steenwijkerland. Wendbaar, omgevingsbewust en als betrouwbare partner. De wensen en behoeften van de samenleving stellen we centraal. We denken mee, faciliteren en geven ruimte. Wij zijn trots, betrokken en werken met passie. Tonen initiatief en nemen verantwoordelijkheid.

Vanuit deze visie is het mogelijk om op diverse tijden het gemeentehuis te bezoeken voor bv verlengen van een rijbewijs of paspoort o.i.d.

In het kader van de maatregelen COVID-19 zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd, avondopeningen zijn hierbij komen te vervallen. Hierdoor is het momenteel alleen mogelijk om gedurende kantoortijden het gemeentehuis te bezoeken.

De VVD-fractie is de laatste tijd al diverse malen benaderd met klachten hierover, zowel van inwoners als van bedrijven. Werkende mensen moeten nu vrij vragen (vaak een dagdeel, soms ook een dag, afhankelijk van werk en afspraken aldaar) om bijvoorbeeld een rijbewijs of paspoort op te halen.

Naar aanleiding van deze situatie heeft conform artikel 39 van het Reglement van Orde de VVD fractie de volgende schriftelijke vragen: 1. Zijn er COVID-argumenten, die onze fractie wellicht over het hoofd ziet, om de avondopening te stoppen?

2. Wil het college overwegen om toch minimaal één avond in de week het gemeentehuis te openen voor de inwoners van Steenwijkerland (desnoods door ruilen met bv een ochtend)? Indien dit antwoord negatief is; welke argumenten liggen hieraan ten grondslag?

VVD Steenwijkerland

Miriam Slomp-Dekkers