Schriftelijke vragen NK marathon schaatsen op natuurijs

Begin februari was er een periode van langdurig voorspelde vrieskou. De schaatskoorts was in ons land en de KNSB maakte zich op voor het NK marathon schaatsen op natuurijs, waar onze gemeente bovenaan de short list staat. Jeroen Ziel woordvoerder sport vanuit de VVD fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college

Begin februari was er een periode van langdurig voorspelde vrieskou. De schaatskoorts was in ons land en de KNSB maakte zich op voor het NK marathon schaatsen op natuurijs, waar onze gemeente bovenaan de short list staat. Jeroen Ziel woordvoerder sport van de VVD fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college:


Schriftelijke vragen ‘NK op natuurijs Aan het college van burgemeester en wethouders Sint Jansklooster, 9 februari 2021

Geacht college,

De schaatsgekte in Nederland komt weer op gang vanwege de voorspelde vrieskou. De KNSB is plannen aan het maken om het NK op natuurijs te organiseren. Momenteel zijn zij in overleg met het rijk en de veiligheidsregio om dit veilig te organiseren. Er wordt onder andere gedacht om gebruik te maken van een "schaatsbubbel". Dit betreft enkel de (semi)professionele schaatsers. We hebben er begrip voor dat tourtochten voor amateurs geen doorgang kunnen vinden gezien de huidige coronacris. 

Wanneer het mogelijk zou zijn om dit veilig te organiseren zou  het een geweldig moment zijn om ons prachtige natuurgebied aan Nederland te laten zien.

De VVD heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college bereid medewerking te verlenen aan het NK op natuurijs, indien de signalen op groen staan vanuit het Rijk, de veiligheidsregio en de KNSB?

2. Wat zijn de overwegingen om dit wel of niet mogelijk te maken?


Jeroen Ziel

VVD Steenwijkerland


Jeroen Ziel VVD Steenwijkerland    de veiligheidregio en de KNSB? Wat zijn de overwegingen om dit wel