Schriftelijke vragen formatiebezetting politie Steenwijkerland

De fractie VVD heeft naar aanleiding van signalen vragen gesteld over de capaciteit van de politie in Steenwijkerland in relatie tot de veiligheid voor haar inwoners.

Bijgaand de schriftelijke vragen die de fractie VVD heeft gesteld naar aanleiding van signalen dat de capaciteit van de politie Steenwijkerland onder druk staat. De fractie is nadrukkelijk geinteresseerd in de effecten die dit heeft voor de veiligheid in Steenwijkerland.


10 februari  2021

 

Geacht college,


Op 30 oktober 2019 vernamen we via de media dat Politie Oost-Nederland ongeveer 150 agenten kwijt raakt aan Amsterdam om advocaten, officieren , justitie en rechters te beveiligen. Dit besluit scheen genomen te zijn zonder de burgemeesters te raadplegen. De fractie van de VVD heeft naar aanleiding van dit bericht destijds schriftelijke vragen gesteld over de consequenties voor de capaciteitseffecten hiervan voor Steenwijkerland.

In de beantwoording heeft het college aangegeven dat op dat moment er nog geen sprake was van onderbezetting in Steenwijkerland, maar dat de capaciteit van de politie op verschillende vlakken onder druk staat en dat hierover frequent overleg is tussen de burgemeesters van Ijsselland en het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

 

De afgelopen tijd is er in onze gemeente een aantal gevallen van ondermijning geconstateerd en ook de Covid-19 maatregelen en avondklok handhaving zal een druk op de Politie leggen.

 

Verder hebben wij vernomen dat er aankomend voorjaar door herpositionering en bezuiniging   formatie uit Steenwijkerland verdwijnt bij de politie.

 

De VVD-fractie heeft derhalve de volgende schriftelijke vragen conform artikel 39 van het Reglement van Orde:

 

1.       Is vrees voor formatiereductie (van daadwerkelijk in te plannen formatie) realiteit?

2.       Welke effecten zou deze mogelijk verminderde formatie bij de Politie voor de uitvoering in de gemeente Steenwijkerland en hieraan gerelateerd de veiligheid in Steenwijkerland hebben? Wij zijn nadrukkelijk geinteresseerd in zaken als invulling van diensten, gekwalificeerde aansturing van teams, aantal bemande dienstauto’s in avond en nacht en spreiding in de regio?

3.       Welke effecten kan deze mogelijke bezuiniging hebben op bezetting tijdens evenementen die na de coronamaatregelen weer georganiseerd zullen worden?

4.       Indien er sprake is van structurele onderbezetting door dit  besluit en effecten voor de gemeente Steenwijkerland, welke mogelijkheden heeft Steenwijkerland om hier actie op te ondernemen?

 

 

In afwachting van uw reactie,

 

VVD Steenwijkerland

Miriam Slomp-Dekkers