Vaarbeleid en vermakelijkheidsretributie vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2020 is het vaarbeleid Giethoorn vastgesteld. Een onderwerp dat enorm leefde onder zowel de inwoners en ondernemers van Giethoorn, waardoor er ook veel insprekers waren.

Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2020 is het vaarbeleid Giethoorn vastgesteld. Een onderwerp dat enorm leefde onder zowel de inwoners en ondernemers van Giethoorn, waardoor er ook veel insprekers waren. 

Jeroen Ziel was woordvoerder op dit dossier namens de VVD. Onderstaand zijn bijdrage.

(overigens heeft Miriam Slomp-Dekkers zich onthouden van stemming op dit onderwerp ivm betrokkenheid bij dit onderwerp).


Voorzitter,
Vanavond buigen we ons over het voorstel vaar- en verhuurbeleid. Vorige week hebben we al uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp. Volkomen terecht, want het nieuwe vaar- en verhuurbeleid en de vermakelijkheidsretributie gaat zorgen voor veel impact.

Voorzitter,
Het onderwerp leeft: diverse insprekers, veel zienswijzen, mails en insprekers bij de fractie. Bij sommige raadsleden zijn zelfs zwemvesten thuis bezorgd. Een ludieke actie omdat ondernemers wellicht zullen verdrinken door dit nieuwe beleid, omdat toekomstige toeristen in minder veilige boten meer gemakkelijk kunnen omslaan.

We begrijpen dat met name de vermakelijkheidsretributie niet breed omarmd wordt.

Er zijn alternatieven voorhanden om hetzelfde resultaat te behalen Het Amsterdams model bijvoorbeeld is in de politieke markt een paar keer aangehaald. Het maximum aantal vergunningen blijft, de ondernemer kan zelf bepalen hoeveel geld hij over heeft voor een vergunning. Het klinkt leuk maar het grootste nadeel is: altijd de onzekerheid dat je een deel van je bedrijf kwijtraakt en banken zullen zeer terughoudend zijn met financiering. Er is ook gesproken over invoering in de hele gemeente en niet uitsluitend in Giethoorn. Tegelijkertijd, de toeristische focus ligt wel op Giethoorn en in veel mindere mate op bijvoorbeeld Belt-Schutsloot of Ossenzijl. Is het dan terecht daar heffing te vragen waar minder problemen worden ervaren?

Voorzitter,
De keuze om over te gaan tot een nieuw systeem is niet een vrijwillige keuze. De huidige vaarverordening voldoet niet aan de Europese dienstenregeling en op het moment dat over de huidige vergunningsverlening bezwaren zijn zal dit mogelijk leiden tot de gang naar de rechter. Als gemeente moet je wat ons betreft altijd beleid hebben dat niet in strijd is met de wetgever. Bovendien, rechters en processen zorgen voor onrust. Ook dat is niet verstandig.

Voorzitter,
Het  coronavirus maakt het moment van invoeren ongelegen Maar waar voorgaande wethouders niet kwamen met een plan, nu  ligt deze wel voor. De grote vraag in de politieke markt was ook, gaat dit het gewenste effect hebben?Daarom hebben meerdere fracties ook gepleit voor een evaluatiemoment aan het eind van het toeristisch seizoen. Wellicht kan de wethouder zijn toezegging hierop nog herhalen.


Voorzitter,
De vermakelijkheidsretributie wordt door de ondernemers gevoeld als een extra belasting, een extra last op de rug van ondernemers in onzekere tijden. De motie die is aangenomen door onze raad praat over de bezoeker draagt bij. Dat is ook wat we vragen: het is een extra last voor de toerist. Een dagje Giethoorn, een uurtje varen, dat wordt duurder. En, daar krijgt de ondernemer iets voor terug: de vermakelijkheidsretributie vloeit terug naar Giethoorn. Niet enkel in de vorm van boa’s, maar ook in maatregelen die het dorp, de kanalen en vaarten, de beschoeiing ten goede komen. Misschien kan de wethouder hier straks ook nog iets over zeggen. Ja, het is coronatijd. Ja, er is een pandemie. Maar beleid voer je op rationele plannen, op verstandige afwegingen. Je voert het niet op angst of de huidige onzekerheid.

Voorzitter,
Afrondend: de raad heeft meermaals aangegeven de toeristische sector belangrijk te vinden. Het levert werkgelegenheid op en welvaart. Er wordt gevoeld dat die waardering weg is met het introduceren van de vermakelijkheidsretributie. Dat is alles behalve het geval voorzitter. De inspanningen van de ondernemers in de afgelopen periode hebben Giethoorn op de kaart gezet, hebben bijgedragen aan meer welvaart in onze gemeente, heeft geleid tot een substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid. Dit alles is ontstaan door eigen investeringen en eigen inzet. Dit voorstel legt eindelijk een rekening neer bij de groep voor wie dit allemaal gebeurt, de bezoeker.

Wij kunnen met dit voorstel instemmen onder de voorwaarde van een uitgebreide evaluatie Is het rustiger in de grachten? Is er gehandhaafd of blijven de excessen en gaten in de regelgeving? Zijn de toeristen weggebleven of kunnen de ondernemers nog steeds een mooie boterham verdienen? En, misschien het meest belangrijk: hebben inwoners en ondernemers na een seizoen ervaring met dit beleid nieuwe voorstellen tot verbetering? Op papier kunnen de plannen nog zo mooi zijn de praktijk zal het moeten uitwijzen.

Tot zover Voorzitter,