Motie "De Ontmoeting" Eesveen

In de programmabegroting is in verband met de moeilijke financiele opgaaf het project voor dorpshuis "De Ontmoeting" in Eesveen niet opgenomen. Wat de VVD betreft is dit project bij uitstek een project wat (overigens net als alle andere MFC's en dorpshuizen in onze gemeente) in aanmerking zou komen voor een bijdrage van de gemeente. Het project komt vanuit de gemeenschap en levert een hogere eigen bijdrage dan gevraagd. De CU heeft hier samen met de VVD (Jeroen van Duijvenvoorde) een motie over ingediend, welke is aangenomen.