Motie Mijlpalenoverzicht

Op dit moment ligt de programmabegroting Steenwijkerland voor, die tot stand moest komen onder lastige en bijzonder omstandigheden. Onzekerheden hoe lang de COVID-29 crisis zal duren en wat de omvang van de gevolgen zal zijn en de structurele effecten. Een groot deel van deze maatregelen treffen het Sociaal Domein, voortkomend uit adviesrapporten van VNG en BDO naar aanleiding van de financiele tekorten in het Sociaal Domein. Dit betekent voor het Sociaal Domein het komende jaar een enorme transformatie en uitvoering van maatregelen.

Als raad hebben wij informatie nodig om onze rollen goed in te vullen. We hebben het regelmatig er over dat de informatieverstrekking beter kan.

We hebben hier ook zelf een verantwoordelijkheid in om actief te duiden welke informatie we nodig hebben om onze rollen goed uit te voeren.

Vandaar ons specifieke verzoek om informatie buiten de planning & control cyclus te verkrijgen. 


Middels deze motie dragen wij het college op om voor eind 2020 een mijlpalenoverzicht op te stellen en naar de raad te sturen, voorzien van belangrijke mijlpalen en informatiemomenten naar de Raad over zowel de transformatie binnen het Sociaal Domein alswel de financiele effecten van de maatregelen binnen het sociaal domein.

De motie is mede-ingediend door CU, BGL en PvdA en ook aangenomen.