Motie boost regionale economie

Na de coronocrisis is de verwachting dat er hoogstwaarschijnlijk een economische crisis gaat volgen. Daar zien we nu de eerste effecten al van. De overheid kan ons inziens een belangrijke functie vervullen om de economische schade te beperken. Dat zien we al gebeuren bij de landelijke overheid die miljoen aan aan te besteden werk naar voren haalt om de werkgelegenheid in branches in steun te geven. De VVD-fractie is van mening dat dit ook goed zijn voor de regionale economie en heeft hiertoe een motie ingediend, die met een ruime meerderheid is aangenomen.