Motie beleid inhuur externen

De uitgaven rondom de inhuur externen is al meerdere keren in de gemeenteraad aan de orde geweest. Duidelijk is dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van inhuur externen, maar welke effecten dit zowel inhoudelijk als financieel heeft op de bedrijfsvoering en welk beleid hier achter ligt blijft onduidelijk. De VVD-fractie is van mening dat het van belang is om hier goed zicht op te hebben, juist ook voor de begrotingsbespreking in november, waar gezien de financiƫle situatie van de gemeente Steenwijkerland, moeilijke keuzes voor komen te liggen. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen in de raad.