Motie financiële opgaaf Sociaal Domein

De VVD-fractie maakt zich zorgen over de grip op de kosten in het Sociaal Domein. De grote overschrijdingen maken dat veel andere plannen voor Steenwijkerland het risico lopen niet door te gaan. Vooral het feit dat we het gevoel hebben dat we min of meer worden overvallen door de financiële werkelijkheid en we geen goed dashboard lijken te hebben, met indicatoren waarop gestuurd wordt, verontrust onze fractie. Waar hebben we invloed op? Waar hebben we geen invloed op? Waar moeten we wellicht andere beleidskeuzes maken? Maar ook: wat levert op wat bedenken aan maatregelen als bijv. Plan van Aanpak Jeugzorg?

Vandaar de oproep aan het college in onderstaande motie, zodat we in november bij de bespreking van de programmabegroting helder hebben op welke wijze het college grip wil krijgen op de kosten, de kosten voor de komende jaren naar beneden krijgt en de stijgende trend van de afgelopen jaren naar een meer structureel dalende trend weet te brengen. Hier ligt wat de VVD-fractie betreft echt een opdracht voor het college.

De motie is met een ruime meerderheid aangenomen.