Motie financiële effecten Regiodeals

De VVD-fractie heeft een motie over de Regiodeals opgesteld, mede ingediend door CPB/BGL/CU, omdat er zowel in de Raad als bij de inwoners (te lezen in krant en social media) vaak veel onduidelijkheid is over wat de Regiodeals nu zijn, wat Steenwijkerland er voor bijdraagt en waar dat geld vandaan komt en eventueel nog anders voor gebruikt zou kunnen worden. Om onze controlerende en budgetterende taak goed te kunnen uitvoeren ook bij de bespreking van de programmabegroting november a.s. hebben wij de bijgevoegde motie ingediend, die met ruime meerderheid ook is aangenomen.