Stemverklaring VVD

Alvorens gestemd werd over de meerjarenbegroting 2020-2023 heeft de VVD de volgende stemverklaring afgegeven, met in acht neming van de motie waar daarna voor gestemd werd:

Stemverklaring VVD:


Wij hebben een begroting met moeilijke besluiten voor ons liggen. Zoals vanavond in de discussie al uitgebreid aan de orde is gekomen hadden wij de lastenverzwaring voor 2020 het liefst voorkomen. De VVD fractie heeft zelf aan alle kanten gezicht naar alternatieven en niet kunnen vinden, zonder basisvoorzieningen en dienstverlening voor Steenwijkerland te raken. Vandaar onze gezamenlijk ingediende motie voor beperking van de lastenverzwaring. 

We hebben vanavond gehoord dat de oppositie tegen de begroting gaat stemmen, maar tot onze verbazing ondanks deze tegenstem helaas geen haalbare alternatieven gehoord.

De VVD-fractie gaat daarom met pijn in ons hart akkoord met deze begroting.