Schriftelijke vragen over Politie IJsselland

De fractie van de VVD maakt zich zorgen over de effecten van het landelijke besluit om 150 agenten bij de Politie Oost-Nederland te verplaatsen naar de Randstad. Over de effecten voor Steenwijkerland heeft de VVD-fractie vragen gesteld.