Schriftelijke vragen vaarverordening Giethoorn

De VVD-fractie is van mening dat we als overheid er voor de inwoners moeten zijn. Als overheid niet in de weg moeten zitten, met zo min mogelijk regels, maar handhaven op de regels die er wel zijn. Er moet goed geformuleerd beleid zijn op punten waarop gehandhaafd moet worden. Als het beleid juridisch niet handhaafbaar is, zal het beleid handhaafbaar gemaakt moeten worden. De afgelopen weken zijn er zowel politie, als door belangenbehartigers, als in de media vragen gesteld over de handhaving op de vaarverordening in Giethoorn. De beantwoording van deze vragen laat door het reces nog op zich wachten. Echter gezien de urgentie in tijd (daar de voornaamste vaarbewegingen in het hoogseizoen plaatsvinden) en vragen vanuit zowel ondernemers als inwoners aan onze fractie hierover heeft de fractie van de VVD hierover aanvullende vragen. Zie voor de schriftelijke vragen de bijlage.