Verlenging ombudsfunctie sociaal domein Steenwijkerland in begroting

Sinds 2018 heeft Steenwijkerland een ombudsfunctie voor het sociaal domein. De kosten van deze functie waren niet opgenomen in de Perspectiefnota. Samen met CDA, CPB en PvdA heeft de VVD een motie ingediend om voor de komende drie jaar deze functie in de begroting op te nemen. Dit onder voorbehoud van de uitkomst van de evaluatie en de daaruit voortvloeiende keuze van de raad. Indien deze functie positief effect heeft voor Steenwijkerland (en daar lijkt het nu al wel op) zijn er dan in ieder geval geen financiƫle beperkingen om de functie voort te zetten. De VVD heeft hier zich al jaren hard voor gemaakt, voormalig raadslid Bertine Kuperus heeft haar raadsperiode na jaren pleiten voor deze functie af kunnen sluiten met de besluitvorming rondom deze functionaris.