VVD doet oproep voor bestrijdingsplan eikenprocessierups

Tijdens de bespreking van de Perspectiefnota heeft de VVD een motie ingediend met een oproep voor bestrijdingsplan eikenprocessierups.

De afgelopen periode horen we veel klachten in onze gemeente die last hebben van de eikeprocessierups.

De eikenprocessierups veroorzaakt ook in Steenwijkerland in toenemende mate overlast. De haartjes, maar liefst 700.000 per rups, veroorzaken allergische reacties die leiden tot huiduitslag, jeuk en brandende ogen. BIj dieren is het voornamelijk gevaarlijk voor katten en honden, wat zelfs kan leiden tot afsterven van de tong. 

Hierdoor staat het vrije bewegen in de buiten leefruimte en natuur van de individuele mens en dier op het spel, waarbij de overheid verantwoordelijk is voor een veilige en gezonde leefomgeving.

De gemeente heeft met haar huidige bestrijdingsplan met uitzetten aaltjes in het voorjaar en verwijderen nesten in de piektijden de toename van de eikenprocessierups nog niet weten te stoppen.

De VVD-fractie heeft middels een motie (die ondersteund werd door PvdA, CDA, BGL, ChristenUnie en CPB) het college verzocht voor de begroting te komen tot

een adequaat bestrijdingsplan eikenprocessierups, waarbij opgenomen het advies van de NVvA, best practices van andere gemeenten, eventuele samenwerking met naastgelegen gemeenten, specifieke aandacht voor ruimtes rondom scholen, gezondheidscentra, recreatiegebied en hondenuitlaatplekken en een dekkingsplan voor de programmabegroting.

Wethouder Scheringa heeft in zijn reactie aangegeven dat hij dit probleem erkent en met de ambtenaren bezig is met plannen die exact in lijn liggen met het gevraagde in de motie. Hij roept op om met een toezegging akkoord te gaan. De indieners hebben hier vertrouwen in en trekking de motie in en gaan akkoord met de toezegging van de wethouder.