VVD vraagt onderzoek naar systematiek toeristenbelasting

Tijdens de bespreking van de Perspectiefnota heeft de VVD de oproep gedaan aan het college om de systematiek van inning en heffing toeristenbelasting te onderzoeken om financieel voordeel te kunnen halen.

De VVD-fractie is recentelijk benaderd door ondernemers uit de recreatiebranche met vragen over de toeristenbelasting. Dit aanvankelijk na de opvallende constatering dat de toeristenbelasting in 2018 in onze gemeente lager was dan het jaar er voor, terwijl de sector landelijk 4% stijging van bedbezetting laat zien.

Na onderzoek blijkt dat de systematiek van de toeristenbelasting niet éénduidig en consistent is en ook vragen oproept ten aanzien van met name de forfaitaire aanslagen en inningen. Onze fractie heeft het college opgeroepen om hier op korte termijn en voor de begrotingsronde naar te kijken, aangezien aanscherping van de systematiek positieve financiële consequenties zou kunnen hebben, zonder extra verhoging van de toeristenbelasting per persoon en dus verhoging van lasten voor onze bezoekers.  Bovendien zijn wij van mening dat belasting alleen geheven kan worden als het op een eerlijke, rechtvaardige wijze gebeurt.