Voor VVD is lokale lastenverzwaring nu niet aan de orde

Afgelopen dinsdag is de Perspectiefnota in de gemeenteraad besproken, waarbij de meerjarenbegroting op dit moment nog niet sluitend is. Dit voornamelijk door de gestegen kosten in de Jeugdhulp. Vele oplossingen worden door diverse fracties voorgesteld, waaronder verhoging van de lokale lasten. Voor de VVD is dat op dit moment absoluut niet aan de orde!

Gezien het huidige financiƫle beeld zullen we in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Voor de VVD dient dan in ieder geval helder te zijn:

1. de beantwoording van de financiƫle vragen van de VVD bij de bespreking van de Perspectiefnota

2. op welke wijze dragen ook de gemeenschappelijke regelingen bij aan de bezuinigingsdoelstellingen van alle gemeente en wat kan het effect zijn voor onze gemeente?

3. Focussen op plannen en ambtelijke inzet op deze focuspunten, uitvoeren wat de ambitie is en niet teveel nieuwe zaken er bij

4. Als we dan de begroting nog niet rond hebben, opnieuw kijken naar ambities en kijken of daar keuzes in gemaakt moeten worden, wellicht met het schuiven in de tijd


Dat zijn de keuzes waar wij als VVD-fractie voor staan, want lastenverzwaring voor onze inwoners en bezoekers is op dit moment voor ons niet aan de orde.