VVD vraagt of hoge winsten Zorg in Steenwijkerland ten koste van kwaliteit zorg gaat en doet oproep voor gesprek over absurd hoge tariefstijgingen

In de perspectiefnota is te zien dat de structureel gestegen kosten in de Jeugdhulp ook in onze gemeente een behoorlijk negatief effect heeft op de meerjarenbegroting. Dit terwijl er flinke uitdagingen zijn, zoals de implementatie Omgevingswet, verduurzaming en ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

De VVD-fractie vindt het belangrijk dat Jeugdhulp wanneer het nodig is, beschikbaar is voor onze jongeren. We vinden het dan ook onwenselijk dat de kosten van bepaalde trajecten met 31,5% fors gestegen zijn. Alleen dit al maakt een verschil van bijna 1 miljoen met vorig jaar, blijkt uit de analyse. Dit terwijl de doorstroom per cliƫnt lijkt te stagneren. Dit gecombineerd met het feit dat ook in onze gemeente zorgaanbieders zijn die genoteerd staan als zorgaanbieder waar vragen zijn over de hoge winstpercentages.

De VVD-fractie heeft het college dringend opgeroepen om dit te onderzoeken en te kijken of onze jeugd wel de kwalitatief en kwantitatief juiste zorg krijgt en tegen de juiste passende tarieven.

Wethouder Jongman heeft in haar reactie aangeven dat hier onderzoek naar gedaan zal worden en dat de bevindingen teruggekoppeld zullen worden naar de raad.