Provincie Overijssel stelt miljoenen beschikbaar voor bidbook Steenwijkerland

De Provinciale Staten Overijssel gaat 6,4 miljoen beschikbaar stellen voor projecten uit het bidbook Steenwijkerland "Land van Weerribben en Wieden, Poort naar Overijssel. 

VVD wethouder Bram Harmsma, portefeuillehouder heeft het afgelopen half jaar veel overlegd met de Provincie om na afwijzing van de Regiodeal bidbook door het Rijk, toch mogelijkheden te vinden om een groot deel van deze projecten doorgang te laten vinden. Projecten die bijdragen aan een balans tussen toerisme en leefbaarheid door o.a. spreiding van toerisme.


https://www.steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Nieuws/Actualiteiten/Actualiteiten_januari_2019/Steenwijkerland_enorm_blij_met_miljoenen_provincie