Ondernemers meer betrokken bij begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk

De IGSD heeft al een aantal jaren een samenwerking met de Businessclub Steenwijkerland (BCS) en de laatste jaren ook met Ondernemersplatform Steenwijkerland (OPS) voor het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk.

Deze samenwerking zou naar mening van de VVD-fractie geoptimaliseerd kunnen worden. Er zijn nu bij de aangesloten leden meer dan 200 werkervaringsplaats plekken beschikbaar, terwijl en honderden mensen op zoek zijn naar werk.

De VVD-fractie heeft in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag de wethouder een toezegging gevraagd om voor de komende jaren, waar de werkzaamheden van de IGSD (participatiewet) weer onder regie van het gemeentehuis komen, een plan van aanpak op te stellen hoe er meer grip komt om de werkprocessen en output van deze werkzaamheden. Een hier de BCS en OPS nadrukkelijk bij te betrekken.

De wethouder heeft deze toezegging gegeven. Het CDA heeft een motie opgesteld met dezelfde strekking, die unaniem door alle partijen is ondersteund.


Motie publiek-private samenwerking participatiewet