Behoefte aan diverse scenario's permanente huisvesting Sociaal Domein

Na de ontmanteling van de IGSD in 2019, zullen de medewerkers van het Sociaal Domein (ook disciplines WMO en Jeugd) vanuit één integrale toegang gaan werken. Voor twee jaar zal tijdelijke huisvesting geregeld worden, met de verwachting van het college dat daarna permanente huisvesting in het gemeentehuis zal plaatsvinden. Hiervoor zal echter wel een verbouwing noodzakelijk zijn, omdat er niet voldoende ruimte in het huidige gemeentehuis is.

Alvorens hierover te besluiten is er de behoefte naar diverse scenario's met haar voor en nadelen en financiele consequenties, alvorens tot besluitvorming over te gaan. Hiertoe heeft de PvdA een motie ingediend, waarvan de VVD mede-indiener van was, waarin zij het college oproept zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor de begrotingsvergadering 2019, de raad te voorzien van de verschillende scenario’s voor de permanente huisvesting (na 2021) van de integrale gemeentelijke toegang van het sociaal domein, inclusief de daarbij horende inhoudelijke en financiële overwegingen.


Motie