Schriftelijke vragen over lokale MKB-toets

MKB-Nederland maakt zich al langere tijd hard voor de invoering van een MKB-toets. Met de MKB-toets is het de bedoeling dat op verschillende momenten in de ontwerpfase van wet- en regelgeving met panels van ondernemers wordt getoetst wat in de MKB-praktijk werkbaar is en wat niet. Nu is te veel regelgeving geschreven vanuit een papieren werkelijkheid of vanuit het perspectief van grote ondernemingen. Daardoor zijn ze niet goed uitvoerbaar in het MKB, zetten ze MKB-ondernemers op achterstand of belemmeren ze hen in hun groei. En dat terwijl 99 procent van het bedrijfsleven tot het MKB behoort. Het kabinet werkt daarom aan de invoering van deze MKB-toets om vooraf landelijke regelgeving te toetsen op last voor het MKB.

 

Het is niet alleen de administratie die ingewikkeld en tijdrovend is voor het MKB. Ook lokale regels kunnen het de MKB’er moeilijk maken. MKB’ers hebben geen staffunctionarissen voor personeelszaken en contact met de gemeente. Vergunningen, inspecties, ziekte van werknemers, het inschrijven op aanbestedingen of subsidies, het aanpassen van de bedrijfsvoering op gewijzigde regels, alles moet de ondernemer zelf  'erbij'  doen.

 

“Gemeenten moeten nieuwe regels en beleid voortaan vooraf gaan onderwerpen aan een lokale mkb-toets. Dat zorgt er niet alleen voor dat ondernemers er beter mee uit te voeten kunnen, het vergroot ook het draagvlak en de onderlinge samenwerking en draagt zo bij aan een beter functionerende lokale economie. Het kabinet heeft de mkb-toets al ingevoerd. Het is nu de beurt aan provincies en gemeenten. Want juist op lokaal niveau maken mkb-ondernemers het verschil. Zo’n mkb-toets is een kans voor gemeenten om de lokale economie te versterken en de samenwerking met de lokale bedrijven te verbeteren.”.  Dit pleidooi hield voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland bij de Week van de Ondernemer in Amsterdam.

Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen heeft de VVD-fractie de volgende vragen:

 

1. Door ondernemer vooraf bij wijzigend beleid te betrekken, voorkomt de gemeente veel narigheid en reparatie achteraf.  Het is MKB-vriendelijk en  je investeert in het lokale ondernemersklimaat. Dat betaalt zichzelf dubbel en dwars terug. Welke mogelijkheden ziet u om nieuwe regelgeving voortaan langs de meetlat van MKB-ondernemers te leggen?

2. Is het college bereid om een MKB-toets in te stellen op gemeentelijk niveau, zodat voorgenomen nieuwe regelgeving van de gemeente ook altijd eerst wordt getoetst op de administratieve gevolgen voor het MKB?

3. Indien het college bereid is om een MKB-toets te ontwikkelen, op welke wijze en binnen welke termijn zou het college deze MKB-toets willen vormgeven?

 

Fractie VVD Steenwijkerland,

Miriam Slomp-Dekkers