Coalitieakkoord is getekend

Op maandagavond 14 mei 2018 is het coalitieakkoord van BGL, PvdA, VVD en CU 2018-2022 "Door verbinding naar resultaat" getekend.

Tevens zijn die avond de wethouders geinstalleerd. Voor de VVD is dit Bram Harmsma. Als fractieopvolger is Jeroen ZIel deze avond als raadslid geinstalleerd.

Nu kunnen we aan de slag!

Het coalitieakkoord bevat een visie en de belangrijkste programma's en prioriteiten. Eén van de eerste stappen van het nieuwe college is om dit akkoord uit te werken tot een collegeprogramma. Daarin worden de programma's, prioriteiten en onderwerpen uit dit akkoord uitgewerkt en ingepast in het gemeentelijk beleidskader. Dat collegeprogramma wordt voorgelegd aan de inwoners van Steenwijkerland en via een raadsvoorstel aan de gemeenteraad. Daarmee krijgen de voornemens uit dit akkoord de concreetheid waarop de komende jaren gestuurd kan worden.

Zie voor het coalitieakkoord de website VVD, kopje: info, kopje: belangrijke documenten.