Vragen over taaltoets

De VVD-fractie Steenwijkerland vraagt zich af hoe de gemeente omgaat met de taaleis voor bijstandsgerechtigden en hoe deze taaleis wordt gehandhaafd. Bram Harmsma, raadslid VVD: "Wij willen dat de gemeente beter gaat controleren of mensen met een bijstandsuitkering de Nederlandse taal voldoende machtig zijn". Hij benadrukt dat de VVD mensen in de bijstand die de Nederlandse taal niet beheersen niet wil afschrijven. "Dat is niet goed voor hen en niet goed voor onze gemeente. Maar de taaleis in de bijstand is er niet voor niets; hoe moet je werk vinden als je geen Nederlands spreekt? Op deze manier laat je mensen aan hun lot over". De VVD vraagt het college van B&W hoe vaak is de taaltoets de afgelopen jaren afgenomen? "Hoeveel mensen voldeden de afgelopen jaren niet aan de taaleis? Wat zijn de consequenties voor de betrokken personen geweest? Zijn er mensen gekort op de uitkering? En welke actie onderneemt het college om het aantal naar beneden te brengen?" Mensen die een bijstandsuitkering aanvragen moeten volgens de wet verplicht aantonen dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om een bijstandsuitkering te ontvangen. Veel gemeenten negeren de wettelijke taaleis voor bijstandsontvangers en de taaltoets wordt nauwelijks afgenomen. Dit concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek na een onderzoek in opdracht van staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken. Zij reageert ontstemd op de uitkomst en wil meer toezien op de handhaving van de taaleis. Ze gaat binnenkort in gesprek met de gemeenten hierover. Blijven steden hardleers in het naleven van de eis, dan worden ze in de toekomst mogelijk beboet, zei de staatssecretaris onlangs in WNL.