Pijnlijke conclusie; vliegroutes Lelystad Airport

Voor de VVD Steenwijkerland is het gisteravond pijnlijk duidelijk geworden dat de herverdeling van het luchtruim al veel eerder opgepakt had moeten worden. Problemen op de vliegroutes van en naar Lelystad Airport hadden hiermee voorkomen kunnen en moeten worden.

VVD is van mening dat alle energie van de diverse overheden er op gericht moet zijn om deze herverdeling van het luchtruim te versnellen. Bovendien heeft de overheid de verantwoordelijkheid om burgers zorgvuldig pro-actief te informeren over de voortgang en de effecten op de grond in onze gemeente. Tijdsdruk met betrekking tot openingsdatum van Lelystad Airport mag geen reden zijn om in dit traject onzorgvuldig te handelen.