Waarblijft de uitvoering?

VVD Steenwijkerland was tijdens de begrotingsbehandeling kritisch over de slagvaardigheid van het huidige bestuur. Reden hiervoor was o.a. de gebrekkige uitvoering van diverse moties.

VVD-fractie Steenwijkerland

 

Betreft: Voortgang uitvoering motie

 

Steenwijk, 14 november 2016

 

Geacht College,

 

VVD Steenwijkerland was tijdens de begrotingsbehandeling kritisch over de slagvaardigheid van het huidige bestuur. Reden hiervoor was o.a. de gebrekkige uitvoering van diverse moties. Let wel, moties aangenomen met ruime meerderheid van stemmen in de raad. De fractie VVD ontving onlangs wederom signalen uit haar achterban dat het college nauwelijks uitvoering geeft aan de motie van 8 maart jl. 8 maart jl. is motie aangenomen door de raad dat het college verzoekt om:

o   Para commerciële instellingen (dus niet alleen dorpshuizen, maar ook culturele en sportorganisaties) meer informatie te verstrekken over de regels rondom DHW

o   Te komen tot afspraken met de para commerciële instellingen in de vorm van bv een convenant, waarin concrete afspraken worden gemaakt over o.a. het melden van bijeenkomsten van persoonlijke aard, waardoor de controle daarop verbeterd wordt, over het naleven van het verbod van het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan jongeren beneden 18 jaar en over de manier waarop alcoholgebruik onder jongeren van 18 jaar en ouder wordt teruggedrongen

 

De VVD-fractie heeft dan ook de volgende vragen:

 

-        Heeft de gemeente actie ondernomen om afspraken te maken met para commerciële instellingen / dorpshuizen inzake DHW?

-        Heeft de gemeente na 8 maanden op enige wijze informatie verstrekt over de regels rondom DHW?

-        Heeft de gemeente haar beleid gewijzigd inzake DHW?

-        Is het college van mening dat er geen sprake is van een adequate uitvoering en wat zijn hiervoor verklarende redenen?

 

 

Met vriendelijke groet, namens de VVD-fractie,

 

 

Bram Harmsma