Verantwoord anders? of Onverantwoord niets!

VVD Steenwijkerland kritisch over slagvaardigheid van zittende College.

U kunt het verhaal ook terugkijken:Voorzitter,    

 

Het College is nu ruim 2,5 jaar onderweg en we mogen onderwijl een tussenbalans opmaken van de prestaties van dit gezelschap bestuurders.

Het College opereert met als thema “Verantwoord Anders”. Het begon flink. Betaald parkeren werd afgeschaft en daar was de VVD het van harte mee eens.

Vervolgens werd er een jaar op de winkel gepast.

Kort voor de zomervakantie in 2015 had men weer een aanval van werklust onder de titel “Verantwoord Anders”. In Oldemarkt namen ze de problemen over van een projectontwikkelaar. Bij Heutink hebben ze zich de ballen uit de broek gelachen om zoveel zelf overschatting. Het College zou de wereld wel eens even laten zien hoe je de problemen in de vastgoed sector oplost. Binnen enkele maanden zouden ze een passende exploitatie vinden voor de locatie Hoofdstraat 6-8. Ook sloopte men het gemeentehuis en er waren geïnteresseerden voor de beide locaties

Gelukkig betreft het hier dinky toy schaal, maar nu 1,5 jaar later, is het nog steeds oorverdovend stil met bouwen in Oldemarkt.

Het College was beducht voor de houding van het provinciebestuur over de locatie van de nieuwe school in Giethoorn, maar dankzij de volharding van plaatselijk belang Giethoorn en druk van diverse fracties in de Raad komt er nu een nieuwe school in Giethoorn. Niet dankzij dit College maar ondanks.

Wat doet dit College onder aanvoering van Buiten Gewoon Leefbaar, de partij die zegt op te komen voor de kernen, nu “verantwoord anders” t.b.v. deze kernen. Een opsomming per kern, zonder volledig te zijn:

-        Kallenkote: niets

-        Eesveen: niets

-        Willemsoord: niets

-        Tuk: niets

-        Steenwijkerwold: niets

-        Paasloo: niets

-        Oldemarkt: slopen en kopen

-        Kalenberg: niets

-        Ossenzijl: niets

-        Kuinre: niets

-        Blankenham: niets

-        Blokzijl: niets

-        Vollenhove: niets

-        St. Jansklooster: niets

-        Scheerwolde: meewerken aan vissteigers op een plek waar dat niet kan

-        Belt Schutsloot: niets

-        Kadoelen: niets

-        Wanneperveen niets

-        Zuidveen: niets

-        Dwarsgracht: niets

-        Onna: niets.

En in Steenwijk communiceert u heel anders ( maar niet verantwoord) over een zonnepark en vertilt u zich aan de hoognodige herinrichting van markt en winkelstraten.

Gelukkig komen er initiatieven van particulieren, denk aan Paasloo, Belt Schutsloot, Giethoorn, Steenwijkerwold en zo zijn er nog veel meer te bedenken, maar van de zijde van het College is het armoe troef.

 

Voorzitter,

 

Het College zegt dat de belangrijkste opgaven nog altijd liggen op het gebied van de werkgelegenheid etc. ( zie blz. 5)

Maar wat heeft het College de afgelopen 2,5 jaar gedaan.

En wat gaat u nog doen.

Vragen van de VVD zijn:

-        Welke instrumenten heeft u om de werkgelegenheid te beïnvloeden.

-        En welke zet u in.

-        Waarover spreekt u met het bedrijfsleven.

-        Kent u de wensen van het bedrijfsleven.

-        Wat doet u nu concreet om die 50% aansluiting te krijgen teneinde ons buitengebied van snel internet te voorzien. We hebben zoveel ZZPérs, ook wonend in het buitengebied, die graag worden aangesloten.

-        Wat doet u in de communicatie teneinde die 50% ook daadwerkelijk te behalen.

 

Heeft dit College wel een beeld van de waarde die zij kan hebben voor het bedrijfsleven.

De Raad wil graag dat u aan de gang gaat met de binnenstad, ze ziet er de noodzaak van in, maar u komt maar niet los.

U bent toeschouwer bij het schaakspel rond het Steenwijkerdiep i.p.v. katalysator/aanjager of om in schaaktermen te blijven: Grootmeester

We zitten al 6 jaar in de houdgreep van Focus Retail op Eeserwold en dat bevriest heel veel ontwikkelingen.

Er wordt geen m2 industrieterrein verkocht.

 

Het is allemaal zo moeizaam en weinig inspirerend. Het College heeft nooit gesprankeld en wij kunnen ons voorstellen dat je niet weet waar de oplossingen liggen, maar laat dat niet zo duidelijk blijken.

Voorzitter kan het College ons duidelijk maken met 2 voorbeelden waaruit blijkt dat ze de goede weg zijn ingeslagen, zoals ze zegt op blz. 5. Ik zal u er in ieder geval 1 geven waar mijn fractie de indruk heeft dat we op de goede weg zijn en dat is het dossier sociaal domein en daarvoor onze complimenten, want dat is een knappe klus.

Voorzitter, het College is zelfgenoegzaam en dat is jammer. Er ligt nog veel werk, juist op het terrein van werkgelegenheid.

Dagblad Trouw publiceerde onlangs over een rapport van de Inspectie SZW. Het gaat over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In het rapport worden 2 heel belangrijke conclusies getrokken:

-        Ken je clientèle

-        Weet wat de markt vraagt c.q. ken de wensen van de ondernemers

Het rapport concludeert dat gemeenten van beide zaken volstrekt onvoldoende kennis dragen om tot succesvolle bemiddeling te komen. En dat is al 25 jaar zo. Wij zien dat dat hier vandaag nog steeds zo is, ondanks de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld.

De VVD gunt die mensen zo hartstochtelijk dat ze ook mogen meedoen in deze samenleving; wie wil dat niet. Maar het onvermogen is groot; men blijft vergaderen, terwijl het in z’n essentie eenvoudig is: Dat is nu bij uitstek het terrein waar je maatwerk moet leveren.

Bij de eerste algemene beschouwingen in 2010 hebben wij al gepleit voor minder beleid en meer uitvoering. Meer handen aan de ploeg en minder aan de pen. Trek het veld in en zie waar je waarde kunt toevoegen.

 

Voorzitter, de begroting:

Eigenlijk zegt u op blz. 72 datgene wat Trouw concludeert. U heeft ook geen vertrouwen in uw eigen aanpak v.w.b. de WWB. Op deze blz. geeft u zichzelf het meest duidelijke brevet van onvermogen.

 

Voorzitter,

 

Tot slot: De VVD wenst het College succes bij het klaren van de moeilijkste klussen, die er zijn en dat is het succesvol bemiddelen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Tot slot wensen wij u en allen in dit huis een gezonde toekomst.