Mogelijkheid van zonneakkers in Steenwijkerland

De VVD fractie juicht het alternatief “Zonneakkers in Steenwijkerland” toe. Een goed initiatief van het College.

De VVD fractie verbaast zich over de gedachte, dat deze zonneakkers uitsluitend op locaties kunnen, die in eigendom zijn van de gemeente.

Er zijn meerdere criteria, die voor plaatsing van zonnecollectoren gelden.

De VVD bepleit dan ook dat de locatie, waar een zonneweide komt, niet bepaald wordt door de eigendoms-situatie.

In principe zou iedere kern in Steenwijkerland over 5 jaar haar eigen zonneweide kunnen hebben. Daarmee zou Steenwijkerland ruimschoots aan de doelstellingen van CO2 reductie voldoen.