Miriam Slomp-Dekkers

Ik ben getrouwd en woon ruim 12 jaar in Giethoorn. Na jaren in diverse managementfuncties in de zorg en arbeidsmarktbemiddeling te hebben gewerkt ben ik nu al vele jaren ondernemer met twee bedrijven. Samen met mijn man hebben we een hotel-restaurant in Giethoorn en ik ben managementconsultant/coach  als ZZP-er. Verder heb ik de afgelopen jaren diverse bestuursfuncties vervuld, o.a. voorzitter Koninklijke Horeca Nederland; afdeling Steenwijkerland, bestuur Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland (havens), bestuur ZME, matchgroep Steenwijkerlandse Uitdaging, Leader werkgroep (LAG) etc.

Als ondernemer en uiteraard ook vanuit de diverse bestuursfuncties ben ik regelmatig in contact gekomen met de Gemeenteraad en College en de beslissingen die hier genomen zijn.  De Gemeenteraad heeft als hoogste overheidsorgaan in de gemeente de verantwoordelijkheid over een groot aantal zaken die het dagelijkse leven van inwoners en ondernemers betreffen. Meer en meer ben ik mij gaan interesseren voor deze besluitvorming en de kansen, mogelijkheden, maar ook problemen en bedreigingen die de effecten van deze besluitvorming-en uitvoering in onze gemeente hebben. Ik denk dat hier nog wel wat aan verbeterd kan worden. Steenwijkerland is een bijzonder fijn gebied om te wonen met een enorme dynamiek en betrokkenheid van haar inwoners. Graag zet ik mij in om te realiseren dat dit zo blijft en nog verder geoptimaliseerd kan worden!

De VVD is voor mij de partij van waaruit ik dit wil doen. Het liberale gedachtengoed waarbij je zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid neemt, respect hebt voor elkaar, waar hard werken loont, maar er ook zorg is voor mensen die echt niet voor zichzelf  kunnen zorgen, veiligheid van belang is encriminelen gestraft horen te worden, spreekt mij aan. Ik ben mensgericht en dienstverlenend ingesteld, maar ben ook zakelijk, realistisch en pragmatisch, breed ge├»nteresseerd, voel mij verantwoordelijk voor onze omgeving en draag mijn steentje bij. Ik sla graag een brug tussen inwoners en politiek, waarbij alle belangen goed afgewogen worden.

Graag kom en blijf ik in contact met u om te luisteren naar uw meningen, inzichten, zorgen en kansen, om u goed te kunnen vertegenwoordigen.  Uiteindelijk is Steenwijkerland van ons allemaal!

Wilt u mij spreken, aarzel niet en bel of mail mij gerust, ik maak graag tijd voor u!

(06)30469017

m.slompdekkers@gmail.com

LinkedIn profiel