Inleiding programma

Lijsttrekker Miriam Slomp-Dekkers presenteert aan u het programma

Op 21 maart 2018 mag u weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Steenwijkerland, waarin wij onze visie en standpunten voor de komende jaren hebben weergegeven.

Wij streven naar een kleine, slagvaardige, dienstbare gemeente, die garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving, waar iedereen die hard werkt de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren en waar zorg is voor mensen die dit even niet kunnen.

Persoonlijk vind ik Steenwijkerland een bijzonder fijn gebied om te wonen, met een enorme dynamiek en betrokkenheid van haar inwoners. Graag zet ik mij met de VVD in voor Steenwijkerland -met al haar diversiteit en vele grotere en kleinere kernen- om te realiseren dat dit zo blijft en nog verder geoptimaliseerd kan worden!

Samen met u doe ik dit graag; uiteindelijk is Steenwijkerland van u, van ons. Het is uw omgeving waar de gemeente besluiten over neemt. Om een optimaal beleid neer te zetten voor Steenwijkerland, hebben we veel inbreng van Steenwijkerland nodig om dit goed te doen. Burgerparticipatie vinden we belangrijk. Wij luisteren graag naar u, ontmoeten u graag en nodigen u van harte uit om continue het gesprek met ons aan te gaan!

VVD Steenwijkerland heeft een brede lokale achterban. De kandidatenlijst laat zien dat wij betrokken kandidaten hebben uit het hele gebied, zowel Steenwijk als de vele kernen. Bovendien komen onze kandidaten uit diverse branches. Ook is ruime politieke ervaring gecombineerd met levenservaring, ondernemerschap en ‘boerengezond’ verstand. Kortom, een gezonde mix van kandidaten en volksvertegenwoordiging. Wij nemen de lokale problemen serieus en willen deze stap voor stap oplossen. Wij zijn doeners!

Verder hebben we als landelijke partij een goede bestuurlijke verbinding met andere overheden als Provincie, Waterschap en Rijksoverheid, zodat ook bovenregionale onderwerpen in onze gemeente goed geborgd zijn bij de VVD.

Wij nemen graag de bestuurlijke verantwoordelijkheid om Steenwijkerland niet alleen in 2018 goed te besturen, maar om ook de horizon voor Steenwijkerland in 2030 duidelijk te maken!

De afgelopen vier jaar bleek “Verantwoord anders” vooral ‘anders’ en ‘steeds weer een ander’ te zijn. Steenwijkerland verdient nu een sterk, ervaren en stabiel bestuur dat met een gezonde ambitie voor u aan de slag kan gaan. Wij zijn er klaar voor. Wij stropen de mouwen op en willen de problemen aanpakken! Steenwijkerland voor nu en in de toekomst!

U heeft nu de kans om met uw stem direct invloed uit te oefenen op het politieke beleid in Steenwijkerland. Neem die kans en kies voor kwaliteit in de gemeenteraad. Ik roep u dan ook graag op om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te gaan stemmen en, nog beter, op de VVD Steenwijkerland uw stem uit te brengen.

Wij gaan voor een Sterk Steenwijkerland!

Namens de VVD,
Miriam Slomp-Dekkers,

Lijsttrekker VVD Steenwijkerland